Jump to content

Privacy Policy

FLEXFORUMIN KÄYTTÖEHDOT

MTC Flextek Oy Ab pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, myös tekijänoikeuksiin, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Hyväksyessään palvelun käyttösopimuksen käyttäjä luovuttaa käyttöoikeuden painetussa ja sähköisessä muodossa Flexforum -palstalla julkaistuun kirjoitukseensa. Käyttäjä hyväksyy käyttösopimuksen ilman erillistä ilmoitusta ensimmäistä kertaa palveluun rekisteröityessään. Käyttösopimus hyväksytään kohdassa 'hyväksyn käyttösopimuksen ehdot'. Kaikki aineiston kopiointi, jäljentäminen tai kaupallisiin tarkoituksiin käyttö on kielletty ilman oikeudenomistajien lupaa.

 

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Flexforumin ylläpito ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Flexforumin toimesta. Flexforumin ylläpito ei ole vastuussa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä ei välttämättä tarkisteta etukäteen. Flexforum ei ole vastuussa sivuillansa olevasta käyttäjien lähettämästä materiaalista. Jos sivuilla oleva tiedon käyttö aiheuttaa vahinkoa joko välittömästi tai välillisesti, Flexforum ei ole tästä vastuussa.

 

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä on aina vastuussa lähettämänsä aineiston laillisuudesta. Aineiston tulee olla julkaisukelpoista sekä hyvien tapojen mukaista. Jos käyttäjän lähettämän aineiston johdosta syntyy vaatimuksia Flexforumia kohtaan, on käyttäjä aina vastuussa aiheutuneista kuluista.

Käyttäjä ei saa esiintyä Flexforumin nimissä missään tilanteissa. Käyttäjä edustaa aina vain itseään. Käyttäjä ymmärtää, että kaikkeen Internetissä kirjoitettuun, julkaistuun ja tallennettuun materiaaliin tulee suhtautua kriittisesti ja objektiivisesti, joten keskustelupalstaa ei voida pitää ehdottomien totuuksien ja luotettavan lähteen aineistona.

 

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET

Flexforumin ylläpito ja moderaattorit ovat oikeutettuja estämään pääsyn sivuille sekä muuttaa tai sulkea sivuja milloin tahansa. Käyttäjän lähettämää aineistoa tai käyttäjä voidaan poistaa sivuilta, jos hänen katsotaan rikkovan käyttösopimusta. Käyttäjien tietoja ja viestejä voidaan luovuttaa viranomaisille. Näihin toimiin ryhdytään vain viranomaisten vaatimuksesta.

Flexforum, Myllyhaantie 6E, Pirkkala, Pirkanmaa, 33960

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.